Products

Real time & Rule based control

Een van de meest krachtige functies in TeleControlNet is Realtime & Rule based control. De Rules in TeleControlNet zijn te vergelijken met een dirigent die verantwoordelijk is voor het samenspel van het orkest en die wanklanken moet voorkomen.

Wat kan er mee worden bereikt?

De optie van procesbesturingsopdrachten die locatiegrenzen overschrijden, biedt mogelijkheden tot efficiëntieverbeteringen.

Enkele voorbeelden:

  • Productieopbrengst kan worden verhoogd door proces-bijsturing op basis van centrale benchmarks of procesvoorspellingen.
  • Het overstorten van afvalwaterstromen (riool) kan worden voorkomen door waterstromen gericht om te leiden en er kan ook op riool-infrastructuur worden bespaard door slimme aansturing van bestaande assets.
  • Er kan op energiekosten worden bespaard door op basis van flexibele energietarieven de procesaansturing bij te stellen.
  • Er wordt verhoogde veiligheid verkregen door slimme alarmering en noodscenario’s.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, maar er is veel meer. Kijk ook eens naar de LoRa pilot voor rule based irrigatie op deze website video.

Hoe werkt het?

Een voorbeeld, waarbij twee locaties bepalen dat een derde locatie moet worden ingeschakeld.

Op tijd A
De status op locatie x vereist een actie !

Op tijd A+
De centrale rule-based-control-module bevraagt de status van locatie y ?

Op tijd A++
De centrale rule-based-control-module beslist op basis van de actuele status op locatie x en y om locatie z om te schakelen naar de stand “on”

Terug Home