Red light - Product

LoRa intelligente rode lamp (voor kleine pompstations)

De bekende rode lamp op rioleringskastjes in het buitengebied wordt slim. Inter Act heeft er LoRa aan toegevoegd zodat naast de bekende rode lampfunctie, een alarm melding ook direct naar TeleControlNet wordt doorgemeld.

Er wordt onderscheid gemaakt in pompstoring en hoog alarm, waarbij niet direct de rode lamp wordt aangestuurd. Tevens worden pomptijden, en –schakelingen bijgehouden ten behoeve van analyse en voorspellend onderhoud.

Terug Home Bekijk Handout Bekijk Datasheet

Red light - mounted
Red Light - process screen