Beheren van vuurtorens

De Nederlandse kust telt vele vuurtorens. Op verschillende locaties wordt de belichting aangedreven door duurzame energiebronnen.

Lees meer

Elektriciteit meten

Slim meten kan waardevolle data produceren, waarmee installaties efficiënter kunnen worden gebruikt.

Lees meer

Bruggen monitoren

Geautomatiseerde bruggen zijn kwetsbare stukken infrastructuur, welke duur in gebruik en onderhoud zijn.

Lees meer

Fontein bediening

Fonteinen worden telkens geavanceerder en worden als attracties gezien in moderne steden.

Lees meer

Overstromingswaarschuwing tijdens constructie

Constructiewerk aan rioleringssystemen in drukke stedelijke omgevingen is gecompliceerd.

Lees meer

Slimme totaal oplossingen voor uw case

Inter Act smart solutions heeft projecten gecoördineerd waarbij meerdere verschillende disciplines samen werken onder onze supervisie en verantwoordelijkheid.

Lees meer

Overstromingsgevaar

In Eindhoven ontstaat bij hevige regenval een risicovolle situatie, doordat tunnels overstromen.

Lees meer

Monitoren van kwaliteit van open zwemwater

Open zwemwater is populair in Nederland.

Lees meer

Centrale besturing van rioolwaterzuiveringsinstallaties

Nederland kent vele rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Lees meer