RECONECT project

RECONECT start van het project in Italië

Woensdag, 26 - 28 September, 2018

RECONECT is een door de EG gesubsidieerd project dat tot doel heeft het Europese referentiekader voor Nature Based Solutios (NBS) snel te verbeteren voor hydro-meteorologische risicoreductie. Door grootschalige NBS in landelijke en natuurlijke gebieden te demonstreren, te verwijzen, op te schalen en te exploiteren.

In een tijdperk waarin het natuurlijke kapitaal van Europa onder verhoogde cumulatieve druk staat van intensieve landbouw, visserij en bosbouw en stedelijke wildgroei, Zal RECONECT een nieuwe cultuur van co-creatie van 'landgebruiksplanning' stimuleren, die de reductie van hydro-meteorologisch risico verbindt met lokale en regionale ontwikkelingsdoelstellingen op een duurzame en financieel levensvatbare manier.

Om dat te doen, put RECONECT uit een netwerk van zorgvuldig geselecteerde Demonstrators en Collaborators die een breed en divers scala aan lokale omstandigheden, geografische kenmerken, institutionele / bestuurlijke structuren en sociale / culturele instellingen bestrijken om NBS met succes in Europa en internationaal op te waarderen.

Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, brengt het RECONECT-consortium een ongekend trans-disciplinair partnerschap samen van onderzoekers, industriële partners (mkb's en grote adviesbureaus) en autoriteiten / agentschappen op lokaal en stroomgebied / regionaal niveau, om de gewenste resultaten van het project te bereiken.

Inter Act is een van de 35 partners in het RECONECT-consortium. De taak van Inter Act is het faciliteren van het centrale ICT-platform. Dit platform zal gebaseerd zijn op TeleControlNet en zorgt voor gegevensopslag en (real-time) gegevensdistributie tussen partners en autoriteiten.

www.reconect.eu

Terug Home