Selecteer de taal

Assets

Asset management

Assets vereisen kapitaal- en bedrijfsuitgaven (CAPEX / OPEX). Bovendien vereisen procesbesturingsopdrachten die locatiegrenzen overschrijden, zoals Rule based control, zeer betrouwbare apparatuur en meetinstrumenten. Veranderingen van het gedrag van deze apparatuur moeten onmiddellijk en te allen tijde door TeleControlNet worden opgemerkt. Dit geldt ook voor menselijke tussenkomst in de vorm van serviceactiviteiten op locaties.

Hiervoor is een assets management module ontwikkeld. Deze biedt onderhoudstechnici een hulpmiddel om hun service- en reparatiewerkzaamheden in TeleControlNet te registreren. Deze lokaal verzamelde onderhoudsgegevens worden in de loop der tijd verrijkt met metagegevens, zoals ontwerpdocumenten, elektrische schema’s, foto’s, etc.

Dit resulteert in een afgeschermde lange termijn gegevensbron, met actuele en historische informatie over alle externe locaties. Vanuit deze bron genereert de assets management module zowel technische als financiële rapportages.

Servicegegevens uploaden

Onderhoudstechnici vullen vooraf geconfigureerde sjablonen in en uploaden deze naar de centrale lange termijn opslagdatabase van TeleControlNet. De rapporten kunnen op elk gewenst moment worden geraadpleegd door diegenen die toegang hebben tot TeleControlNet.

Management rapporten

Alle geüploade onderhoudsgegevens worden verwerkt tot heldere rapporten en dashboards voor Asset management doeleinden. Rapporten bevatten onder andere informatie over:

  • Beschrijving van storingen
  • Reparatietijden
  • Kosten
  • Afschrijving van onderdelen
  • Etc.

Het voorspellen van storingen en prescriptive onderhoud

Assets moeten betrouwbaar zijn en spontane storingen moeten worden voorkomen. Daartoe kan TeleControlNet lange termijn gegevens analyseren en een kwaliteitsindicatie aan assets geven. De resultaten van deze analyses kunnen dagelijks worden weergegeven in operator dashboards.

Terug Home Assets brochure