Selecteer de taal

Voorspellen van proces gebeurtenissen & storingen

Voorspellen van proces gebeurtenissen & storingen

Storingen van apparatuur kunnen leiden tot het stoppen van processen. Dat moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Als voorbeeld rioolwaterpompen. Door recente meetgegevens van pompen/motoren te vergelijken met hun langjarige gemiddelden kunnen afwijkingen gedetecteerd en gealarmeerd worden.

Praktijktesten hebben aangetoond dat hiermee storingen/problemen voorspeld kunnen worden en door preventief ingrijpen ook voorkomen kunnen worden. Op een dashboard in TeleControlNet worden de afwijkingen in procenten van de statistisch bepaalde referenties weergegeven.

Terug Home