Selecteer de taal

De voordelen van BIG data voor Industrie 4.0

BIG data analyse leidt tot slimmere beslissingen, beter ontworpen producten, diensten en systemen, mogelijk een efficiënter gebruik van hulpbronnen en een groter vermogen om de toekomstige behoeften te voorspellen.

Inter Acts TeleControllers verzamelen meetgegevens in realtime en met zijn edge computing power-capaciteiten kunnen productieprocessen zelf lerend worden. Ervaringen kunnen worden teruggevoerd in het proces en kunnen dienovereenkomstig worden aangepast in real of bijna-realtime-tijd.

Bovendien verzamelen de TeleControllers meetgegevens op externe locaties en sturen deze naar de centrale historische database in TeleControlNet. De gemeten gegevens hebben kleine logintervallen en zijn zeer betrouwbaar dankzij geavanceerde automatische validatie en edge computing. Op deze manier worden BIG-data gegevens gemaakt die geschikt zijn voor vele doeleinden. Met BIG-data en lange-termijn data-analyse wordt een beter inzicht in processen verkregen en kunnen voorspellingen over procesverloop worden gedaan. Het is de basisvoorwaarde voor machine-learning.

Bekijk onze handout voor meer informatie over BIG data verwerking in TeleControlNet.

De voordelen van BIG data voor Industrie 4.0

Van BIG data naar intelligentie

Naast de primaire telemetrie en IOT functies, is het verwerken van data een van de hoofdkenmerken van TeleControlNet.

Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Smart asset management (prescriptive and conditie gebaseerd onderhoud).
  • Voorspellen van het verloop van een proces.
  • Detecteren van lekkages (bijvoorbeeld in water distributienetwerken).
  • Besparen op meetapparatuur door het berekenen van procesvariabelen.
  • Geavanceerde (fuzzy) validatie van gemeten data.
  • Beter en gefundeerd inzicht in toekomstige investeringsbehoeften.
  • Analyse van proces kwaliteit.
  • Proceskwaliteitsanalyse en modellering.

Terug Home