Selecteer de taal

Benchmarking van (biogas) installaties

Benchmarking van (biogas) installaties

Eigenaren van biogasinstallaties willen meer rendement uit hun installaties. Daartoe kunnen procesdeskundigen bijdragen omdat zij veel kunnen leren van procesverschillen tussen meerdere biogas productielocaties. Op basis van vergaarde meetdata kan door tijdige bijsturing de efficiency van installaties aanmerkelijk verhoogd worden.

Probleem

De installaties zijn veelal in de loop der tijd en met verschillende besturingstechnieken gebouwd. Ook is soms de besturingssoftware niet goed omschreven of is een programma zelfs niet meer te benaderen omdat bijvoorbeeld de leverancier niet meer bestaat. Om dan toch alle PLC-data naar een centraal benchmarking systeem te leiden kan erg kostbaar worden.

Oplossing

Inter Act kan op eenvoudige wijze TeleControllers op de bestaande PLC’s aansluiten. Indien nodig kan met backwards engineering achterhaald worden in welke registers de benodigde benchmark meetdata te vinden is. Via de TeleController data buffer (of real-time) wordt meetdata (met kleine meetintervallen) naar het centrale benchmark systeem geleid. Het benchmark systeem is een op TeleControlNet gebaseerde SaaS met op maat gemaakte rapportages en analyse tools. Biogas deskundigen ontwikkelen en beoordelen de rapportages en brengen advies uit aan de eigenaren van de installaties, die op basis hiervan procesinstellingen kunnen optimaliseren en daardoor meer gas opwekken.

Terug Home