Selecteer de taal

Flowmeter

Data patroon herkenning

Wanneer rioolstelsels vol raken, kan het rioolwater overstromen naar het oppervlaktewater. Overheden willen weten wanneer dit gebeurt, en hoeveel water er overstroomt. Op het moment dat het waterniveau boven het overstortniveau komt, begint TeleControlNet met het berekenen van het overstortvolume op basis van het gemeten rioolwaterniveau. De berekening begint bij het overstortniveau, welke meestal is aangeduid door een vlotter. Het probleem is dat de vlotter vaak vies wordt en vast komt te zitten, waardoor die geen melding maakt van overstortmomenten.

De vlotter wordt overbodig door het analyseren van het patroon van de gemeten data van de rioolwaterniveau trends. Met geavanceerde dataverwerking kan TeleControlNet een knik in de trend op het overstortniveau detecteren en per software signaal een overstortalarm versturen (deze methode is gepatenteerd door Inter Act).

Terug Home