Selecteer de taal

Elektriciteit omzetten naar gas en energy bufferen

Elektriciteit omzetten naar gas en energie bufferen

Door windmolens en zonnepanelen opgewekte elektriciteit kan voor grootschalig gebruik nog niet goed worden gebufferd.

Probleem

Elektriciteit kan worden omgezet in gas dat wel makkelijker op te bufferen is. Op deze wijze kan energie ten tijde van overschot worden opgeslagen voor later gebruik.

Oplossing

Het H2 gas dat door hydrolyse kan worden verkregen kan daarna in een P2G installatie worden opgewerkt zodat het geschikt is voor invoering in het aardgasleidingnetwerk. Inter Act is bij de realisatie van een proefproject betrokken geweest om de technische bediening en parametrering te realiseren. De meetdata en bedieningsterface is voor alle experts op verschillend locaties gelijktijdig toegankelijk. De proef is erg succesvol verlopen en demonstreert elektrisch koken op gas.

Terug Home