Selecteer de taal

Privacyverklaring


Inter Act B.V. (met dochterondernemingen Inter Act industrial automation B.V., en TeleControlNet B.V.) gevestigd aan Dijkgraafweg 16, 7336 AT Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens

Vragen over gegevensbescherming van Inter Act B.V. kunnen gesteld worden via privacy@interact.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inter Act B.V. verwerkt geen persoonsgegevens tenzij deze zijn achter gelaten op onze website en/of e-mail ter aanvraag van de nieuwsbrief en/of informatiefolders. Wij maken geen gebruik van social media plugins en analyseren alleen surfgedrag op onze website "www.interact.nl", hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt of opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inter Act B.V. verwerkt uw persoonsgegevens bij eigen aanmelding voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatiefolders.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Inter Act B.V. analyseert uw gedrag op de website "www.interact.nl" om daarmee de website te verbeteren, hierbij worden geen persoonsgegevens gebruikt of opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inter Act B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld / hetgeen u heeft aangevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inter Act B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig/aangevraagd is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om de te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar “privacy@interact.nl” . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Inter Act B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inter Act B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via “privacy@interact.nl”.Disclaimer


Algemeen

De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Inter Act BV en hoewel wij er voortdurend naar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid

Onder geen beding is Inter Act B.V. aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de website.

Affiliates

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder beheer zijn van Inter Act B.V. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of bevestiging van de standpunten die erin zijn verwoord.

Toegankelijkheid

Alles wordt in het werk gesteld om de website goed te laten functioneren. Inter Act B.V. neemt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege updates of technische problemen die buiten onze controle vallen.