Selecteer de taal

Injecteren van biogas in het aardgasnetwerk

Injecteren van biogas in het aardgasnetwerk

Biogas wordt geïnjecteerd in het aardgasnetwerk.

Probleem

Het injecteren van biogas in het aardgasnetwerk kan risicovol zijn. De kwaliteit moet juist zijn en dient constant gemonitord te worden. Voor de financiële transactie van het geleverde gas moet ook het debiet worden gemonitord.

Oplossing

Het biogas wordt via een intelligente driewegklep voor biogas geïnjecteerd. Deze klep kan ook de kwaliteit van het gas meten. Wanneer de kwaliteit onvoldoende is leidt de klep het biogas automatisch terug naar de verwerking. Een TC302 is verbonden met de lokale bediening van de intelligente driewegklep. Alle data is beschikbaar via TeleControlNet voor zowel de leverancier van het biogas als de netwerkbeheerder. Met de vereiste autorisatie kan de klep ook worden geparametriseerd via TeleControlNet.

Terug Home