Selecteer de taal

De rioolwater balans

De rioolwater balans

Het opslaan van alle niveaumetingen van een compleet rioolsysteem, inclusief de neerslaggegevens van het desbetreffende gebied, opent nieuwe perspectieven voor slimme rapportage en het vinden van technische gebreken.

Probleem

Hoe kunt u foutieve metingen, onbekende invloeden van buitenaf, abnormale overstort hoeveelheden, lekkende riolering, onbekende lozingen, etc. in een rioolsysteem detecteren?

Oplossing

Een slim waterbalans rapport kan hierbij helpen. Het vergelijkt de hoeveelheid water in het rioolsysteem aan het begin van een periode met de hoeveelheid water aan het einde van de periode. De hoeveelheid water in het systeem kan berekend worden in TeleControlNet met behulp van de niveaumetingen in het systeem, waarbij het volgende geldt: Water in het systeem bij t2 is gelijk aan t1 + totale waterinstroom tussen t1 en t2 - totale uitstroom tussen t1 en t2.

In de praktijk zal deze balans niet kloppen. Maar alleen het vinden van het verschil is al interessant, omdat het een indicatie kan zijn van een van de problemen die hierboven worden genoemd.

Terug Home